tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

ท้าวเวสสุวรรณ วัดบ่อทรัพย์ จังหวัดสงขลา มีอายุเก่าแก่เกือบร้อยปี

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นเทพอสูรที่มีอำนาจปกปักรักษา เป็นจ้าวแห่งภูติผีปีศาจ มีอำนาจปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นเทพที่ปกครองดูแลอยู่ทางด้านทิศเหนือ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่วัดบ่อทรัพย์ หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา วัดบ่อทรัพย์เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสามารถสันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นน่าจะเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยที่เมืองสงขลาตั้งเมืองอยู่บริเวณฝั่งแหลมสน หรือฝั่งอำเภอสิงหนคร โดยตามตำนานกล่าวกันว่า ที่บ่อทรัพ์แห่งนี้นั้น มีทรัพย์สินอยู่จึงได้เรียกว่า บ่อทรัพย์ หรืออีกอย่างหนึ่งคือ บ่อน้ำแห่งนี้นั้นน้ำไม่เคยเหือดแห้ง มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี จึงเรียกว่าบ่อซับ ซึ่งมาจากซับน้ำ และเรียกเพี้ยนกันไปจนกลายเป็น บ่อทรัพย์ บ่อทรัพย์มีลักษณะเป็นบ่อขนาดใหญ่เป็นบ่อลักษณะเป็นวงกลมตั้งอยู่ข้างหน้าวัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 เมตร “บ่อซับ” เป็นบ่อน้ำที่ซึมซับน้ำที่ลงมาจากภูเขาอันเป็นที่มาของชื่อ “วัดบ่อทรัพย์”น้ำในบ่อมีลักษณะใสสะอาด มีสีมรกต ในอดีตมีความเชื่อกันว่าน้ำจากบ่อซับนั้น เป็นที่เลื่องลือในการรักษาโรค…

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0