tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มองเห็นโดดเด่นอยู่กลางเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ และเป็นวัดสำคัญซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งนำมาจากเมืองกบิลพัสดุ์ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นของพระสมณโคดมซึ่งเป็นส่วนแบ่งของพระราชวงศ์ศากยราชเพราะมีคำจารึกบันทึกไว้ วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ริมคลองมหานาค และคลองรอบกรุง แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เปิดปิดเวลา 7.00 – 19.00 น.

วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วัดสระเกศ เป็นวัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ปฏิสังขรณ์และขุดคลองรอบพระอาราม แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า วัดสระเกศ ซึ่งแปลว่า ชำระพระเกศา และในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะและสร้างพระบรมบรรพตหรือภูเขาทอง ทรงกำหนดให้เป็นพระปรางค์มีฐานย่อมุมไม้สิบสอง แต่สร้างไม่สำเร็จในรัชกาล เมื่อถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงให้เปลี่ยนแบบเป็นภูเขาก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ การก่อสร้างแล้วเสร็จในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานนามว่า “สุวรรณบรรพต” มีความสูง 77 เมตร บนยอดสุวรรณบรรพตเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

การเดินทางมายังวัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

หากเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอส BTS ให้มาลงที่สถานีราชเทวี เลือกออกทางออกที่ 1 แล้วเดินมาต่อเรือคลองแสนแสบที่ท่าเรือสะพานหัวช้าง ซึ่งอยู่ห่างจากสถานีราชเทวี ประมาณ 300 เมตร

รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีราชเทวี
ออกทางออกที่ 1
ออกทางออกที่ 1
หน้าโรงแรมเอเชีย

จากหน้าโรงแรมเอเชีย หากหันหน้าไปที่ถนน ให้เดินตรงไปทางด้านขวามือ ตามทางเดินไปอีกประมาณ 300 เมตร

สะพานหัวช้าง
สะพานหัวช้าง

เดินตรงไปบนสะพานหัวช้าง

ทางลงสะพานหัวช้าง
ทางลงสะพานหัวช้าง

เมื่อเดินจนเกือบสุดสะพานหัวช้าง จะมีทางเดินลงมาจากสะพานหัวช้าง ให้เลี้ยวขวามือ แล้วเดินอีกประมาณ 50 เมตร ให้เลี้ยวซ้ายมือ

ลงมาจากสะพาน เดินอีกประมาณ 50 เมตร
ลงมาจากสะพาน เดินอีกประมาณ 50 เมตร
ท่าเรือคลองแสนแสบ ท่าสะพานหัวช้าง
ท่าเรือคลองแสนแสบ ท่าสะพานหัวช้าง

เมื่อเลี้ยวซ้ายมาแล้วเดินมาอีก 20 เมตร ท่าเรือสะพานหัวช้างจะอยู่ด้านขวามือ

เรือโดยสารคลองแสนแสบ
เรือโดยสารคลองแสนแสบ

จากท่าเรือให้รอเรือที่หันหัวเรือไปทางด้านซ้ายมือ นั่งไปลงที่ท่าเรือผ่านฟ้า ซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายของเรือ

ท่าเรือผ่านฟ้า
เรือโดยสาร คลองแสนแสบ
เรือโดยสาร คลองแสนแสบ
สะพานข้ามคลองมหานาค
สะพานข้ามคลองมหานาค

เมื่อลงจากเรือแล้ว ให้เดินขึ้นมาบนถนน แล้วเดินเรียบถนนเลี้ยวซ้ายมา เดินผ่านสะพานข้ามคลองมหานาคเดินตรงไป จะเห็นวัดภูเขาทองตั้งเด่นชัดอยู่ไม่ไกล

ถนนบริพัตร
ถนนบริพัตร

เดินไปบนถนนบริพัตร ตรงไป อีกประมาณ 300 เมตร วัดภูเขาทองจะตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ

วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
วัดภูเขาทอง หรือวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ทางเดินขึ้นพระบรมบรรพต
ทางเดินขึ้นพระบรมบรรพต
ทางเดินขึ้นพระบรมบรรพต
ทางเดินขึ้นพระบรมบรรพต
ระหว่างทางเดินขึ้น จะมีพระบรมบรรพตจำลองตั้งแสดงอยู่
ระหว่างทางเดินขึ้น จะมีพระบรมบรรพตจำลองตั้งแสดงอยู่
 จุดบูชาพระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
จุดบูชาพระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
ชมวิวจากทางด้านบนพระเจดีย์ วัดภูเขาทอง ได้ 360 องศา
ชมวิวจากทางด้านบนพระเจดีย์ วัดภูเขาทอง ได้ 360 องศา
วิวจากทางด้านบนพระเจดีย์ วัดภูเขาทอง
วิวจากทางด้านบนพระเจดีย์ วัดภูเขาทอง
วิวจากทางด้านบนพระเจดีย์ วัดภูเขาทอง
วิวจากทางด้านบนพระเจดีย์ วัดภูเขาทอง
รูปปั้นแร้งวัดสระเกศ
พระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระเจดีย์ ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

RELATED ARTICLES

เที่ยววัดโบราณไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ วัดร้องแง

วัดร้องแง เป็นอีกวัดหนึ่งในอำเภอปัวที่มีศิลปะ และมีเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอปัวที่บ่งชี้ว่าสืบเชื้อสายจากชาวไทลื้อ วัดร้องแง ตั้งอยู่ที่บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดร้องแงเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2310 คำว่า ร้องแง นั้นมาจากคำว่า ฮ่อง ซึ่งเป็นภาษาไทลื้อ แปลว่าร่องน้ำ และคำว่า แง เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งสมัยก่อนมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ตามลำน้ำที่บ้านร้องแงอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อลำน้ำ และต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไปเป็น บ้านร้องแง ประวัติบ้านร้องแง เดิมหมู่บ้านร้องแงอยู่ในเขตปกครองของแคว้นสิบสองปันนา ซึ่งมีพญาแสนเมืองแก้ว เป็นผู้ปกครอง ต่อมาได้เกิดศัตรูบุกรุกมาทำสงคราม พญาแสนเมืองแก้วต้านทานทัพศัตรูไม่ไหว เจ้าหลวงเทพญาริน เจ้าช้างเผือกงาเขียวจึงได้ยกทัพมาช่วยต้านทานทัพศัตรู พร้อมด้วยแม่ทัพนายกอง 4 นาย คือท้าวแก้วปันเมือง ท้าววรรณะ ท้าวเหล็กไฟ และท้าวเต๋อ แต่ก็สู้ไม่ไหวจึงแตกทัพ รวบรวมไพล่พลหนีมาพร้อมกับเสนาทั้ง 4 นายถอยร่นลงมาจนถึงบริเวณลำน้ำฮ่องแง…

3 วัน 2 คืน เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur Malaysia ที่ไหนได้บ้าง

ซาลามัต ดาตัง(Salamat Datang) คำกล่าวสวัสดีของคนมาเลเซีย ทริปการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายการท่องเที่ยวคือเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) นั่นเอง มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งมีพรหมแดนติดเขตชายแดนทางด้านภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้แก่จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และจังหวัดสตูล จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย- มาเลเซีย จุดผ่านแดนถาวร9 แห่ง คือ 1.ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านบูกิตกายฮูิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย 2.ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย 3.ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านบ้านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเกดะห์…

เที่ยวน่าน ดูกระซิบรักที่วัดภูมินทร์

เที่ยวเมืองน่าน ไม่มาวัดภูมินทร์ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองน่าน ที่วัดภูมินทร์แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ก่อเกิดสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ เพราะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อ ที่ใครมาถึงน่านหรือเอ่ยถึงจังหวัดน่านแล้วต้องนึกถึง นั่นก็คือ ภาพกระซิบรักของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ในตัวเมืองน่านมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวัดวาอารามมากมายหลายวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเก่าแก่ วัดภูมินทร์เป็นวัดที่มีความสำคัญและวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองน่านเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบล้านนา แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน และชื่อได้เรียกเพี้ยนกันมาในภายหลังว่า วัดภูมินทร์ วัดตั้งอยู่ที่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่วัดภูมินทร์มีลักษณะโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์นั่งอยู่ด้วยกันหันหน้าไปยัง 4 ทิศ เป็นแบบจตุรพักตร์ หรือเรียกว่าพระจตุรทิศ กล่าวกันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระหนึ่งในทั้งสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง…

ไหว้พระ 9 วัด วัดเก่าแก่สำคัญที่ต้องไปเมื่อไปเที่ยวเมืองน่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงในภาคเหนือที่มีกระแสการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในตอนนี้ จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ผู้คนพื้นที่ใจดีมีความเป็นมิตร รวมทั้งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง 4. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง 10. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ 13. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0