tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (SRT RED LINE) บางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 10 สถานี ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที ทำความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง มี สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศไทยรองรับการเดินรถทั้งรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) และระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเส้นทาง บางซื่อ-รังสิต เที่ยวแรกจากบางซื่อ เริ่มเดินรถเวลา 06.00 น. และ เที่ยวแรกจากรังสิต เริ่มเดินรถเวลา 06.00 น.เช่นกัน

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อ เวลา 19.30 น. และ เที่ยวสุดท้ายจากรังสิต เวลา 19.30 น.

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 10 สถานี คือ

10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
  1. สถานีกลางบางซื่อ
  2. สถานีจตุจักร
  3. สถานีวัดเสมียนนารี
  4. สถานีบางเขน
  5. สถานีทุ่งสองห้อง
  6. สถานีหลักสี่
  7. สถานีการเคหะ
  8. สถานีดอนเมือง
  9. สถานีหลักหก
  10. สถานีรังสิต
 แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม

วิธีเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นใน

ป้ายต้อนรับของสนามบินเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง
ป้ายต้อนรับของสนามบินเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง

เมื่อออกจากเครื่องบินมาแล้วเข้าสนามบิน เดินออกจากประตูให้เลี้ยวซ้ายมือ และเดินตรงไปขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปยังชั้นสอง

เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ขึ้นไปยังชั้นสอง
เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จะเจอป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดง
เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จะเจอป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดง

เมื่อขึ้นมาชั้นสองแล้ว ให้เดินตรงไป จนเจอร้าน 7-11 แล้วให้เดินเลี้ยวซ้ายไปตามทางอีกนิดนึง ก็จะเจอป้ายทางไปรถไฟฟ้าสีแดง ให้เดินตรงไปตามป้าย

เดินตรงไปตามเส้นทางจนเจอป้ายบอกทาง
เดินตรงไปตามเส้นทางจนเจอป้ายบอกทาง
เจอป้ายอีกครั้งให้เลี้ยวขวา
เจอป้ายอีกครั้งให้เลี้ยวขวา
มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ให้เดินตรงไปรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง
มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ให้เดินตรงไปรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง
รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง เลือกทางไปชานชาลาที่ 4,3
รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง เลือกทางไปชานชาลาที่ 4,3

เมื่อเข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง ให้เลือกเดินไปทางชานชาลาที่ 4,3 เพื่อไปยังสถานีกลางบางซื่อ

 ชาลาที่ 4,3
ชาลาที่ 4,3
สถานีดอนเมือง
สถานีดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเทียบชานชาลา มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อ
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเทียบชานชาลา มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อ

เมื่อมาถึงปลางทางสถานีกลางบางซื่อ เดินไปตามป้ายบอกทาง ทางออก เพื่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางซื่อ

ทางออก เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
ทางออก เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เดินตรงไปที่ทางออก
เดินตรงไปที่ทางออก
เมื่อเห็นป้ายป้ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เลี้ยวขวา เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เมื่อเห็นป้ายป้ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เลี้ยวขวา เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เดินไปตามป้ายบอกทาง ซ้ายหรือขวาก็ได้
เดินไปตามป้ายบอกทาง ซ้ายหรือขวาก็ได้
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อ คือ MRT สถานีบางซื่อ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อ คือ MRT สถานีบางซื่อ
เดินมาตามป้าย ไปสวนจตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง (ปลายทางหลักสอง)
เดินมาตามป้าย ไปสวนจตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง (ปลายทางหลักสอง)
แผนที่การเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
แผนที่การเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง
โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง

RELATED ARTICLES

เที่ยววัดโบราณไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ วัดร้องแง

วัดร้องแง เป็นอีกวัดหนึ่งในอำเภอปัวที่มีศิลปะ และมีเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอปัวที่บ่งชี้ว่าสืบเชื้อสายจากชาวไทลื้อ วัดร้องแง ตั้งอยู่ที่บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดร้องแงเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2310 คำว่า ร้องแง นั้นมาจากคำว่า ฮ่อง ซึ่งเป็นภาษาไทลื้อ แปลว่าร่องน้ำ และคำว่า แง เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งสมัยก่อนมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ตามลำน้ำที่บ้านร้องแงอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อลำน้ำ และต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไปเป็น บ้านร้องแง ประวัติบ้านร้องแง เดิมหมู่บ้านร้องแงอยู่ในเขตปกครองของแคว้นสิบสองปันนา ซึ่งมีพญาแสนเมืองแก้ว เป็นผู้ปกครอง ต่อมาได้เกิดศัตรูบุกรุกมาทำสงคราม พญาแสนเมืองแก้วต้านทานทัพศัตรูไม่ไหว เจ้าหลวงเทพญาริน เจ้าช้างเผือกงาเขียวจึงได้ยกทัพมาช่วยต้านทานทัพศัตรู พร้อมด้วยแม่ทัพนายกอง 4 นาย คือท้าวแก้วปันเมือง ท้าววรรณะ ท้าวเหล็กไฟ และท้าวเต๋อ แต่ก็สู้ไม่ไหวจึงแตกทัพ รวบรวมไพล่พลหนีมาพร้อมกับเสนาทั้ง 4 นายถอยร่นลงมาจนถึงบริเวณลำน้ำฮ่องแง…

3 วัน 2 คืน เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur Malaysia ที่ไหนได้บ้าง

ซาลามัต ดาตัง(Salamat Datang) คำกล่าวสวัสดีของคนมาเลเซีย ทริปการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายการท่องเที่ยวคือเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) นั่นเอง มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งมีพรหมแดนติดเขตชายแดนทางด้านภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้แก่จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และจังหวัดสตูล จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย- มาเลเซีย จุดผ่านแดนถาวร9 แห่ง คือ 1.ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านบูกิตกายฮูิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย 2.ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย 3.ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านบ้านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเกดะห์…

เที่ยวน่าน ดูกระซิบรักที่วัดภูมินทร์

เที่ยวเมืองน่าน ไม่มาวัดภูมินทร์ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองน่าน ที่วัดภูมินทร์แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ก่อเกิดสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ เพราะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อ ที่ใครมาถึงน่านหรือเอ่ยถึงจังหวัดน่านแล้วต้องนึกถึง นั่นก็คือ ภาพกระซิบรักของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ในตัวเมืองน่านมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวัดวาอารามมากมายหลายวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเก่าแก่ วัดภูมินทร์เป็นวัดที่มีความสำคัญและวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองน่านเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบล้านนา แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน และชื่อได้เรียกเพี้ยนกันมาในภายหลังว่า วัดภูมินทร์ วัดตั้งอยู่ที่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่วัดภูมินทร์มีลักษณะโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์นั่งอยู่ด้วยกันหันหน้าไปยัง 4 ทิศ เป็นแบบจตุรพักตร์ หรือเรียกว่าพระจตุรทิศ กล่าวกันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระหนึ่งในทั้งสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง…

ไหว้พระ 9 วัด วัดเก่าแก่สำคัญที่ต้องไปเมื่อไปเที่ยวเมืองน่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงในภาคเหนือที่มีกระแสการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในตอนนี้ จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ผู้คนพื้นที่ใจดีมีความเป็นมิตร รวมทั้งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง 4. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง 10. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ 13. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0