tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (SRT RED LINE) บางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 10 สถานี ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที ทำความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง มี สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศไทยรองรับการเดินรถทั้งรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) และระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเส้นทาง บางซื่อ-รังสิต เที่ยวแรกจากบางซื่อ เริ่มเดินรถเวลา 06.00 น. และ เที่ยวแรกจากรังสิต เริ่มเดินรถเวลา 06.00 น.เช่นกัน

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อ เวลา 19.30 น. และ เที่ยวสุดท้ายจากรังสิต เวลา 19.30 น.

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 10 สถานี คือ

10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
  1. สถานีกลางบางซื่อ
  2. สถานีจตุจักร
  3. สถานีวัดเสมียนนารี
  4. สถานีบางเขน
  5. สถานีทุ่งสองห้อง
  6. สถานีหลักสี่
  7. สถานีการเคหะ
  8. สถานีดอนเมือง
  9. สถานีหลักหก
  10. สถานีรังสิต
 แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม

วิธีเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นใน

ป้ายต้อนรับของสนามบินเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง
ป้ายต้อนรับของสนามบินเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง

เมื่อออกจากเครื่องบินมาแล้วเข้าสนามบิน เดินออกจากประตูให้เลี้ยวซ้ายมือ และเดินตรงไปขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปยังชั้นสอง

เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ขึ้นไปยังชั้นสอง
เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จะเจอป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดง
เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จะเจอป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดง

เมื่อขึ้นมาชั้นสองแล้ว ให้เดินตรงไป จนเจอร้าน 7-11 แล้วให้เดินเลี้ยวซ้ายไปตามทางอีกนิดนึง ก็จะเจอป้ายทางไปรถไฟฟ้าสีแดง ให้เดินตรงไปตามป้าย

เดินตรงไปตามเส้นทางจนเจอป้ายบอกทาง
เดินตรงไปตามเส้นทางจนเจอป้ายบอกทาง
เจอป้ายอีกครั้งให้เลี้ยวขวา
เจอป้ายอีกครั้งให้เลี้ยวขวา
มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ให้เดินตรงไปรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง
มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ให้เดินตรงไปรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง
รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง เลือกทางไปชานชาลาที่ 4,3
รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง เลือกทางไปชานชาลาที่ 4,3

เมื่อเข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง ให้เลือกเดินไปทางชานชาลาที่ 4,3 เพื่อไปยังสถานีกลางบางซื่อ

 ชาลาที่ 4,3
ชาลาที่ 4,3
สถานีดอนเมือง
สถานีดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเทียบชานชาลา มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อ
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเทียบชานชาลา มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อ

เมื่อมาถึงปลางทางสถานีกลางบางซื่อ เดินไปตามป้ายบอกทาง ทางออก เพื่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางซื่อ

ทางออก เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
ทางออก เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เดินตรงไปที่ทางออก
เดินตรงไปที่ทางออก
เมื่อเห็นป้ายป้ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เลี้ยวขวา เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เมื่อเห็นป้ายป้ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เลี้ยวขวา เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เดินไปตามป้ายบอกทาง ซ้ายหรือขวาก็ได้
เดินไปตามป้ายบอกทาง ซ้ายหรือขวาก็ได้
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อ คือ MRT สถานีบางซื่อ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อ คือ MRT สถานีบางซื่อ
เดินมาตามป้าย ไปสวนจตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง (ปลายทางหลักสอง)
เดินมาตามป้าย ไปสวนจตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง (ปลายทางหลักสอง)
แผนที่การเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
แผนที่การเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง
โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง

RELATED ARTICLES

การเดินทางไปธนาคารยูโอบีสำนักงานเพชรเกษม (UOB Bank)

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เพชรเกษม บางหว้า ใกล้ห้างซีคอนบางแค ตั้งอยู่เลขที่ 559 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 การเดินทางไปธนาคารยูโอบี สำนักเพชรเกษม การเดินทางไปธนาคารยูโอบี สำนักเพชรเกษม สามารถเดินทางได้ง่ายโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ไปลงที่สถานีภาษีเจริญ ออกทางออกที่ 1 (ซอยเพชรเกษม 33/8) ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ตรงหน้าห้างซีคอนบางแค จากหน้าห้างซีคอนให้เดินตรงไปทางด้านขวามือประมาณ 200 เมตร ธนาคารยูโอบีสำนักเพชรเกษมตั้งอยู่ตรงซอยเพชรเกษม 33/5 tiewgan View all posts by tiewgan | Website

การเดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTบางซื่อ ไปที่จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง ไปสนามบินดอนเมือง

รถไฟฟ้าสายสีแดง เริ่มต้นจากสถานีตลิ่งชัน ไปจนถึงสถานีรังสิต โดยเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยเริ่มเดินขบวนแรกในเวลา 5.30 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. มีทั้งหมด 13 สถานี โดยเริ่มจาก 1.สถานีตลิ่งชัน สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อรถไฟทางไกลได้ 2.สถานีบางบำหรุ สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางไกลได้ 3.สถานีบางซ่อน สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ 4.สถานีกลางบางซื่อ สถานีนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน 5.สถานีจตุจักร 6.สถานีวัดเสมียนนารี 7.สถานีบางเขน 8.สถานีทุ่งสองห้อง 9.สถานีหลักสี่ สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ 10.สถานีการเคหะ 11.สถานีดอนเมือง สถานีนี้เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมือง และสถานีรถไฟทางไกล 12.สถานีหลักหก 13.สถานีรังสิต สถานีนี้เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟทางไกลได้ การเดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถมาลงที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังสนามบินดอนเมืองได้ที่สถานีกลางบางซื่อ แล้วเดินออกทางออกที่ 3 ไปยังอุโมงค์ทางเชื่อมเพื่อไปยังสถานีกลางบางซื่อ tiewgan View…

การเดินทางไปถนนข้าวสารด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา Khaosan road

ถนนข้าวสาร เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งแน่นขนัดไปด้วยแดนซ์คลับและบาร์กลางแจ้งอันพลุกพล่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คึกคักในยามค่ำคืนของย่านบางลำพู เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 24.00 น. ถนนข้าวสารเป็นถนนในท้องที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนจักรพงษ์หน้าวัดชนะสงครามไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงถนนตะนาวใกล้สี่แยกคอกวัว การเดินทางมาที่ถนนข้าวสารด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา นั่งเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา มาลงที่ท่าเรือ ท่าพระอาทิตย์ แล้วเดินออกไปยังถนน จากนั้นให้เดินไปทางด้านขวามือ แล้วข้ามถนนเดินเข้าไปในซอยชนะสงคราม เดินไปจนถึงท้ายซอยแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเดินเรียบกำแพงวัดชนะสงครามไปเรื่อยๆ บริเวณนี้ก็จะเป็นย่านถนนข้าวสาร จะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายนั่งอยู่หน้าร้านอาหาร การนั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าเรือพระอาทิตย์นอกจากไปถนนข้าวสารแล้ว สามารถไปที่วัดชนะสงคราม และวัดบวรนิเวศวิหาร เพราะอยู่ในระแวกเดียวกัน tiewgan View all posts by tiewgan | Website

การเดินทางไปสวนรถไฟ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สวนรถไฟ หรือ สวนวชิรเบญจทัศ เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใกล้กับสวนจตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 375 ไร่ แต่เดิมสวนรถไฟเป็นสนามกอล์ฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากมีมติจากคณะรัฐมนตรีสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป การเดินทางไปสวนรถไฟ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีสวนจตุจักร เลือกออกทางออกประตู 2 สวนจตุจักร เมื่อเดินออกมานอกสถานีแล้ว เดินเข้าประตูเล็กๆ ทางด้านขวามือเข้าไปในสวนจตุจักร ไปยังถนนภายในสวน ให้เดินไปทางด้านขวามือ จะเจอสะพานแรกเดินข้ามสะพานไป แล้วเดินตรงไปผ่านที่จอดรถแล้วเจอประตูทางออกทางด้านหลังของสวนจตุจักร เมื่อออกจากประตูด้านหลังจะเจอทางเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ฝั่งตรงข้าม และทางเข้าสวนรถไฟให้เดินตรงไปทางด้านขวามือประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าสวนรถไฟทางด้านซ้ายมือ tiewgan View all posts by tiewgan | Website

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0