tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (SRT RED LINE) บางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 10 สถานี ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที ทำความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง มี สถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานีศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งทางรางแห่งใหม่ของประเทศไทยรองรับการเดินรถทั้งรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) รถไฟทางไกล รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยาน (แอร์พอร์ต เรล ลิงก์) และระบบรถไฟความเร็วสูงในอนาคต

รถไฟฟ้าสายสีแดง
รถไฟฟ้าสายสีแดง

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเส้นทาง บางซื่อ-รังสิต เที่ยวแรกจากบางซื่อ เริ่มเดินรถเวลา 06.00 น. และ เที่ยวแรกจากรังสิต เริ่มเดินรถเวลา 06.00 น.เช่นกัน

รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเที่ยวสุดท้ายจากบางซื่อ เวลา 19.30 น. และ เที่ยวสุดท้ายจากรังสิต เวลา 19.30 น.

โครงการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม บางซื่อ-รังสิต มีทั้งหมด 10 สถานี คือ

10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
  1. สถานีกลางบางซื่อ
  2. สถานีจตุจักร
  3. สถานีวัดเสมียนนารี
  4. สถานีบางเขน
  5. สถานีทุ่งสองห้อง
  6. สถานีหลักสี่
  7. สถานีการเคหะ
  8. สถานีดอนเมือง
  9. สถานีหลักหก
  10. สถานีรังสิต
 แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม
แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้า10 สถานีรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม

วิธีเดินทางจากสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ตัวเมืองกรุงเทพชั้นใน

ป้ายต้อนรับของสนามบินเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง
ป้ายต้อนรับของสนามบินเมื่อมาถึงสนามบินดอนเมือง

เมื่อออกจากเครื่องบินมาแล้วเข้าสนามบิน เดินออกจากประตูให้เลี้ยวซ้ายมือ และเดินตรงไปขึ้นบันไดเลื่อนขึ้นไปยังชั้นสอง

เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ
เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปตามป้ายผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ขึ้นไปยังชั้นสอง
เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จะเจอป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดง
เมื่อขึ้นมาชั้น 2 จะเจอป้ายรถไฟฟ้าสายสีแดง

เมื่อขึ้นมาชั้นสองแล้ว ให้เดินตรงไป จนเจอร้าน 7-11 แล้วให้เดินเลี้ยวซ้ายไปตามทางอีกนิดนึง ก็จะเจอป้ายทางไปรถไฟฟ้าสีแดง ให้เดินตรงไปตามป้าย

เดินตรงไปตามเส้นทางจนเจอป้ายบอกทาง
เดินตรงไปตามเส้นทางจนเจอป้ายบอกทาง
เจอป้ายอีกครั้งให้เลี้ยวขวา
เจอป้ายอีกครั้งให้เลี้ยวขวา
มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ให้เดินตรงไปรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง
มีป้ายบอกทางเป็นระยะ ให้เดินตรงไปรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง
รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง เลือกทางไปชานชาลาที่ 4,3
รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง เลือกทางไปชานชาลาที่ 4,3

เมื่อเข้ามาถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง ให้เลือกเดินไปทางชานชาลาที่ 4,3 เพื่อไปยังสถานีกลางบางซื่อ

 ชาลาที่ 4,3
ชาลาที่ 4,3
สถานีดอนเมือง
สถานีดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
จากบนสถานีมองเห็นสนามบินท่าอากาศยานดอนเมือง
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเทียบชานชาลา มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อ
รถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มเทียบชานชาลา มุ่งหน้าสู่สถานีกลางบางซื่อ

เมื่อมาถึงปลางทางสถานีกลางบางซื่อ เดินไปตามป้ายบอกทาง ทางออก เพื่อไปยังสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีบางซื่อ

ทางออก เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
ทางออก เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เดินตรงไปที่ทางออก
เดินตรงไปที่ทางออก
เมื่อเห็นป้ายป้ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เลี้ยวขวา เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เมื่อเห็นป้ายป้ายรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ให้เลี้ยวขวา เดินลงบันไดเลื่อนลงไป
เดินไปตามป้ายบอกทาง ซ้ายหรือขวาก็ได้
เดินไปตามป้ายบอกทาง ซ้ายหรือขวาก็ได้
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
เดินตรงไปที่รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อ คือ MRT สถานีบางซื่อ
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สถานีกลางบางซื่อ คือ MRT สถานีบางซื่อ
เดินมาตามป้าย ไปสวนจตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง (ปลายทางหลักสอง)
เดินมาตามป้าย ไปสวนจตุจักร ลาดพร้าว ห้วยขวาง (ปลายทางหลักสอง)
แผนที่การเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
แผนที่การเดินทางรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
อัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ต้นทางบางซื่อ ปลางทางหลักสอง
โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง
โครงข่ายรถไฟฟ้าและรถไฟชานเมือง

RELATED ARTICLES

ฉีดวัดซีนไข้เหลืองที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การฉีดวัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) การฉีดวัคซีนไข้เหลือง สามารถฉีดเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต การฉีดวัคซีนไข้เหลืองต้องฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อยล่วงหน้า 10 วัน วัคซีนจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ สามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองได้ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปแอฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งได้แก่ประเทศ ทวีปแอฟริกา 29 ประเทศ ได้แก่ เคนยา แองโกล่า เบนิน บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย แกมเบีย กาบอง กานา กีนี กินีบิสเซา อิเควทอเรียลกินี ไลบีเรีย มาลี มอริเตเนีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอน ซูดาน เซาท์ซูดาน ชาด โตโก ยูกันดา…

ร้านอาหารแนะนำ ร้านแกงป่าลุงสง่า รสเด็ดย่านงามวงศ์วาน ถูกใจสายรสจัด ด้วยรางวัลมิชลิน

ได้มีโอกาสไปในย่านงามวงศ์วาน เลยเสริชหาร้านอาหารอร่อยๆ ในย่านนี้ จนมาพบกับร้านแกงป่าลุงสง่า ด้วยความที่เป็นคนชอบอาหารรสจัดอยู่แล้ว จึงไม่พลาดที่จะลิ้มลองรสชาติของร้านนี้ และด้วยร้านแกงป่าลุงสง่าได้รับรางวัลการันตีโดยมิชลินสตาร์ด้วยแล้ว เลยยิ่งต้องลองให้รู้ว่าอร่อยขนาดไหน การเดินทางไปที่ร้านแกงป่าลุงสง่า จากถนนงามวงศ์วานก่อนจะถึงพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานจะมีซอยงามวงศ์วาน 23 ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 500 เมตร ร้านจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ สามารถจอดรถที่ริมถนนและข้างหลังร้านได้ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งแบบสวน เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น บรรยากาศสบายๆ ร้านไม่ใหญ่มากนัก แต่การจัดแต่งร้านทำให้นั่งทานได้โปร่งสบาย เมนูในร้านมีอาหารหลากหลายประเภท แต่ที่เด่นๆ จะเป็นวัตถุดิบที่หาทานได้ยากในเมือง เช่นปลาคัง ปลาม้า ปลาหมอ กวาง จระเข้ กบ หมูป่า หอยขม เป็นต้น อาหารที่เราสั่งมาทานวันนี้คือ แกงคั่วหอยขมกับใบชะอม จานนี้รสชาติจัดจ้านอร่อย มาพร้อมกับเนื้อหอยที่แกะพร้อมทาน กะทิเข้มข้น ถึงเครื่องแกง ดูเหมือนจะถ้วยไม่ใหญ่ แต่ปริมาณคับถ้วยมาก เป็นจานที่ถ้ามีโอกาสมาทานอีกจะต้องสั่งอีกครั้ง จานต่อมาคือแกงส้มชะอมกุ้ง จานนี้ก็รสชาติจัดจ้านกลมกล่อม อร่อยถูกปาก…

ใช้บัตร Priority Pass เข้ามิลาเคิลเลาจน์ Miracle Lounge สนามบินดอนเมือง

การเข้าใช้บริการห้องพักรับรองของสายการบินในครั้งนี้คือใช้บัตร Priority Pass ในการเข้าใช้บริการ บัตร Priority Pass ได้มาจากการสมัครบัตรเครดิต Citi Prestige ของธนาคาร CitiBank บัตรเครดิต Citi Prestige เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่าเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ โดยเมื่อสมัครบัตรและได้รับการอนุมัติจะได้รับบัตร Priority Pass มาด้วย ซึ่งบัตร Priority Pass ใบนี้หากสมัครเองต้องจ่ายค่าสมัครถึง 429 usd บัตร Priority Pass ที่ได้มาพร้อมกับบัตร Citi Prestige ซึ่งเปิดใช้บริการบัตรแล้วนั้นสามารถนำไปใช้กับบริการห้องพักรับรองของสายการบินได้กว่า 1,300 แห่งทั่วโลก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเข้าใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งห้องรับรองภายในประเทศและห้องรับรองภายนอกประเทศ โดยในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งเพียงแค่นำบัตร Priority Pass ที่มีชื่อตรงกันยื่นพร้อมกับ Boarding Pass ของสายการบินก็สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองต่างๆ…

เที่ยวภูเก็ต 2 วัน 1 คืน พักย่านเมืองเก่า เที่ยวภูเก็ตแบบไม่แพง

ทริปนี้เดินทางไปเที่ยวที่ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ได้เช่ารถ ใช้การเดินทางโดยรสบัสประจำทางจากสนามบินเข้าไปที่ตัวเมืองเก่าภูเก็ต เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ เที่ยวบิน 9.30 น. ไปถึงสนามบินภูเก็ตเวลา 10.50 น. จากอาคารสนามบินภูเก็ตเมื่อเดินออกมาให้เดินออกไปทางด้านซ้ายมือจะมีรถบัสจอดอยู่ 2 คันคือคันสีฟ้าและคันสีส้ม รถบัสคันสีฟ้าจะวิ่งไปเส้นทางป่าตอง ส่วนรถบัสคันสีส้มจะวิ่งเส้นทางเข้าเมืองภูเก็ต เราเลือกขึ้นรถบัสคันสีส้มเพื่อเข้าเมืองภูเก็ต โดยมีค่าโดยสาร 100 บาท แจ้งจุดลงรถกับพนักงานเอาไว้ว่าจะลงย่านเมืองเก่า จากสนามบินภูเก็ต เข้าเมืองภูเก็ตระยะทางค่อนข้างไกล ประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาถึงที่ตัวเมืองเก่า รถบัสจะจอดตรงบริเวณซอยรมณีย์ ซึ่งเมื่อเดินทะลุซอยรมณีย์ไปก็จะเจอกับถนนถลาง ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของเมืองเก่าภูเก็ต เมื่อเราเดินไปเจอถนนถลางเดินไปทางซ้ายมืออีก 50 เมตรก็เจอโรงแรมที่พัก ทริปนี้เราจองที่พักที่ถนนถลาง ชื่อ 99 Oldtown Boutique…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0