tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุน ค่าโรงแรม สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้จะแตกต่างจาก 2 เฟสแรกคือ รอบนี้ประชาชนต้องจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม จองก่อน 7 วันทำการก่อนวันเข้าพัก โดยประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน

เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนการใช้สิทธิจองโรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

1.ค้นหาโรงแรมที่สนใจต้องการจะพัก จาก Google หรือทางเอเย่นต์ต่างๆ เช่น Agoda, Booking.com ฯลฯ และติดต่อทางโรงแรมไปตามช่องทางที่สามารถติดต่อทางโรงแรมได้ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ หรือส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊ค สอบถามทางโรงแรมว่าเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันรึเปล่า

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลโรงแรมจากทาง Google และโทรไปสอบถามกับทางโรงแรมโดยตรง โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลโรงแรมจากทาง Google และโทรไปสอบถามกับทางโรงแรมโดยตรง โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

2.เมื่อตกลงกับทางโรงแรมเรียบร้อย ทางโรงแรมจะขอ ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ เลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย เพื่อทำการจองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เมื่อโรงแรมทำการจองเสร็จ จะส่งใบเสร็จมาให้ตรวจสอบชื่อสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน 4 หลัก และราคาหลังจากส่วนลด
เมื่อโรงแรมทำการจองเสร็จ จะส่งใบเสร็จมาให้ตรวจสอบชื่อสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน 4 หลัก และราคาหลังจากส่วนลด

3.เมื่อทางโรงแรมจองห้องผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้ว ทางโรงแรมจะส่งใบเสร็จมาให้ จากนั้น เข้าแอปเป๋าตัง กดข้าไปที่ G Wallet เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกันจะขึ้นแสดงโรงแรมที่จอง กดตรวจสอบรายการชำระเงิน กดยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองสำเร็จ

แอปเป๋าตัง
แอปเป๋าตัง
เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
รายการรอชำระเงินจากทางโรงแรม
รายการรอชำระเงินจากทางโรงแรม
กดยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส 6 หลัก
กดยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส 6 หลัก
รายการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
รายการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
ทางโรงแรมส่งใบเสร็จยืนยันการจองที่พักสำเร็จมาให้
ทางโรงแรมส่งใบเสร็จยืนยันการจองที่พักสำเร็จมาให้

4.ตรวจสอบรายการอีกครั้งในแอปเป๋าตัง กดที่สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พักของโรงแรมที่จองไว้ และ เมื่อถึงวันที่เช็คอิน สามารถ กดเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

เมื่อเข้ามาเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พัก
เมื่อเข้ามาเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พัก

รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 (อ้างอิงข้อมูลจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)

เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 1. สนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
  เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 1. สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
  รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
  คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 65

RELATED ARTICLES

การเดินทางไปธนาคารยูโอบีสำนักงานเพชรเกษม (UOB Bank)

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่เพชรเกษม บางหว้า ใกล้ห้างซีคอนบางแค ตั้งอยู่เลขที่ 559 ถนนเพชรเกษม บางหว้า ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 การเดินทางไปธนาคารยูโอบี สำนักเพชรเกษม การเดินทางไปธนาคารยูโอบี สำนักเพชรเกษม สามารถเดินทางได้ง่ายโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน ไปลงที่สถานีภาษีเจริญ ออกทางออกที่ 1 (ซอยเพชรเกษม 33/8) ซึ่งเป็นสถานีที่อยู่ตรงหน้าห้างซีคอนบางแค จากหน้าห้างซีคอนให้เดินตรงไปทางด้านขวามือประมาณ 200 เมตร ธนาคารยูโอบีสำนักเพชรเกษมตั้งอยู่ตรงซอยเพชรเกษม 33/5 tiewgan View all posts by tiewgan | Website

การเดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRTบางซื่อ ไปที่จุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง ไปสนามบินดอนเมือง

รถไฟฟ้าสายสีแดง เริ่มต้นจากสถานีตลิ่งชัน ไปจนถึงสถานีรังสิต โดยเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีแดงมีจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ที่สถานีกลางบางซื่อ โดยเริ่มเดินขบวนแรกในเวลา 5.30 น. ไปจนถึงเวลา 24.00 น. มีทั้งหมด 13 สถานี โดยเริ่มจาก 1.สถานีตลิ่งชัน สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อรถไฟทางไกลได้ 2.สถานีบางบำหรุ สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางไกลได้ 3.สถานีบางซ่อน สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้ 4.สถานีกลางบางซื่อ สถานีนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน 5.สถานีจตุจักร 6.สถานีวัดเสมียนนารี 7.สถานีบางเขน 8.สถานีทุ่งสองห้อง 9.สถานีหลักสี่ สถานีนี้สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูได้ 10.สถานีการเคหะ 11.สถานีดอนเมือง สถานีนี้เชื่อมต่อกับท่าอากาศยานดอนเมือง และสถานีรถไฟทางไกล 12.สถานีหลักหก 13.สถานีรังสิต สถานีนี้เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟทางไกลได้ การเดินทางจากรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สายสีน้ำเงิน สามารถมาลงที่สถานีกลางบางซื่อเพื่อเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีแดงไปยังสนามบินดอนเมืองได้ที่สถานีกลางบางซื่อ แล้วเดินออกทางออกที่ 3 ไปยังอุโมงค์ทางเชื่อมเพื่อไปยังสถานีกลางบางซื่อ tiewgan View…

การเดินทางไปถนนข้าวสารด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา Khaosan road

ถนนข้าวสาร เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งแน่นขนัดไปด้วยแดนซ์คลับและบาร์กลางแจ้งอันพลุกพล่าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่คึกคักในยามค่ำคืนของย่านบางลำพู เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9.00 – 24.00 น. ถนนข้าวสารเป็นถนนในท้องที่แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร มีระยะทางเริ่มตั้งแต่ถนนจักรพงษ์หน้าวัดชนะสงครามไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงถนนตะนาวใกล้สี่แยกคอกวัว การเดินทางมาที่ถนนข้าวสารด้วยเรือด่วนเจ้าพระยา นั่งเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยา มาลงที่ท่าเรือ ท่าพระอาทิตย์ แล้วเดินออกไปยังถนน จากนั้นให้เดินไปทางด้านขวามือ แล้วข้ามถนนเดินเข้าไปในซอยชนะสงคราม เดินไปจนถึงท้ายซอยแล้วเลี้ยวซ้ายแล้วเดินเรียบกำแพงวัดชนะสงครามไปเรื่อยๆ บริเวณนี้ก็จะเป็นย่านถนนข้าวสาร จะเริ่มเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมากมายนั่งอยู่หน้าร้านอาหาร การนั่งเรือด่วนเจ้าพระยามาลงที่ท่าเรือพระอาทิตย์นอกจากไปถนนข้าวสารแล้ว สามารถไปที่วัดชนะสงคราม และวัดบวรนิเวศวิหาร เพราะอยู่ในระแวกเดียวกัน tiewgan View all posts by tiewgan | Website

การเดินทางไปสวนรถไฟ และสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

สวนรถไฟ หรือ สวนวชิรเบญจทัศ เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใกล้กับสวนจตุจักรและสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตั้งอยู่ที่ถนนกำแพงเพชร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 375 ไร่ แต่เดิมสวนรถไฟเป็นสนามกอล์ฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย หลังจากมีมติจากคณะรัฐมนตรีสมัย พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เปลี่ยนพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นสวนสาธารณะในการพักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชนทั่วไป การเดินทางไปสวนรถไฟ โดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT นั่งรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีสวนจตุจักร เลือกออกทางออกประตู 2 สวนจตุจักร เมื่อเดินออกมานอกสถานีแล้ว เดินเข้าประตูเล็กๆ ทางด้านขวามือเข้าไปในสวนจตุจักร ไปยังถนนภายในสวน ให้เดินไปทางด้านขวามือ จะเจอสะพานแรกเดินข้ามสะพานไป แล้วเดินตรงไปผ่านที่จอดรถแล้วเจอประตูทางออกทางด้านหลังของสวนจตุจักร เมื่อออกจากประตูด้านหลังจะเจอทางเข้าสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่ฝั่งตรงข้าม และทางเข้าสวนรถไฟให้เดินตรงไปทางด้านขวามือประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะเจอทางเข้าสวนรถไฟทางด้านซ้ายมือ tiewgan View all posts by tiewgan | Website

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0