tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุน ค่าโรงแรม สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้จะแตกต่างจาก 2 เฟสแรกคือ รอบนี้ประชาชนต้องจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม จองก่อน 7 วันทำการก่อนวันเข้าพัก โดยประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน

เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนการใช้สิทธิจองโรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

1.ค้นหาโรงแรมที่สนใจต้องการจะพัก จาก Google หรือทางเอเย่นต์ต่างๆ เช่น Agoda, Booking.com ฯลฯ และติดต่อทางโรงแรมไปตามช่องทางที่สามารถติดต่อทางโรงแรมได้ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ หรือส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊ค สอบถามทางโรงแรมว่าเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันรึเปล่า

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลโรงแรมจากทาง Google และโทรไปสอบถามกับทางโรงแรมโดยตรง โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลโรงแรมจากทาง Google และโทรไปสอบถามกับทางโรงแรมโดยตรง โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

2.เมื่อตกลงกับทางโรงแรมเรียบร้อย ทางโรงแรมจะขอ ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ เลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย เพื่อทำการจองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เมื่อโรงแรมทำการจองเสร็จ จะส่งใบเสร็จมาให้ตรวจสอบชื่อสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน 4 หลัก และราคาหลังจากส่วนลด
เมื่อโรงแรมทำการจองเสร็จ จะส่งใบเสร็จมาให้ตรวจสอบชื่อสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน 4 หลัก และราคาหลังจากส่วนลด

3.เมื่อทางโรงแรมจองห้องผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้ว ทางโรงแรมจะส่งใบเสร็จมาให้ จากนั้น เข้าแอปเป๋าตัง กดข้าไปที่ G Wallet เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกันจะขึ้นแสดงโรงแรมที่จอง กดตรวจสอบรายการชำระเงิน กดยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองสำเร็จ

แอปเป๋าตัง
แอปเป๋าตัง
เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
รายการรอชำระเงินจากทางโรงแรม
รายการรอชำระเงินจากทางโรงแรม
กดยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส 6 หลัก
กดยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส 6 หลัก
รายการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
รายการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
ทางโรงแรมส่งใบเสร็จยืนยันการจองที่พักสำเร็จมาให้
ทางโรงแรมส่งใบเสร็จยืนยันการจองที่พักสำเร็จมาให้

4.ตรวจสอบรายการอีกครั้งในแอปเป๋าตัง กดที่สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พักของโรงแรมที่จองไว้ และ เมื่อถึงวันที่เช็คอิน สามารถ กดเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

เมื่อเข้ามาเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พัก
เมื่อเข้ามาเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พัก

รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 (อ้างอิงข้อมูลจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)

เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 1. สนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
  เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 1. สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
  รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
  คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 65

RELATED ARTICLES

ฉีดวัดซีนไข้เหลืองที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

การฉีดวัคซีนไข้เหลือง (Yellow fever vaccine) การฉีดวัคซีนไข้เหลือง สามารถฉีดเพียงครั้งเดียวก็สามารถใช้ได้ตลอดชีวิต การฉีดวัคซีนไข้เหลืองต้องฉีดก่อนเดินทางอย่างน้อยล่วงหน้า 10 วัน วัคซีนจึงจะสร้างภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ สามารถไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองได้ที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลืองสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปแอฟริกา และอเมริกาใต้ ซึ่งได้แก่ประเทศ ทวีปแอฟริกา 29 ประเทศ ได้แก่ เคนยา แองโกล่า เบนิน บูร์กินาฟาโซ บุรุนดี แคเมอรูน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง คองโก โกตดิวัวร์ เอธิโอเปีย แกมเบีย กาบอง กานา กีนี กินีบิสเซา อิเควทอเรียลกินี ไลบีเรีย มาลี มอริเตเนีย เซเนกัล เซียร์ราลีโอน ซูดาน เซาท์ซูดาน ชาด โตโก ยูกันดา…

ร้านอาหารแนะนำ ร้านแกงป่าลุงสง่า รสเด็ดย่านงามวงศ์วาน ถูกใจสายรสจัด ด้วยรางวัลมิชลิน

ได้มีโอกาสไปในย่านงามวงศ์วาน เลยเสริชหาร้านอาหารอร่อยๆ ในย่านนี้ จนมาพบกับร้านแกงป่าลุงสง่า ด้วยความที่เป็นคนชอบอาหารรสจัดอยู่แล้ว จึงไม่พลาดที่จะลิ้มลองรสชาติของร้านนี้ และด้วยร้านแกงป่าลุงสง่าได้รับรางวัลการันตีโดยมิชลินสตาร์ด้วยแล้ว เลยยิ่งต้องลองให้รู้ว่าอร่อยขนาดไหน การเดินทางไปที่ร้านแกงป่าลุงสง่า จากถนนงามวงศ์วานก่อนจะถึงพันธุ์ทิพย์งามวงศ์วานจะมีซอยงามวงศ์วาน 23 ให้ขับรถเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 500 เมตร ร้านจะตั้งอยู่ทางด้านซ้ายมือ สามารถจอดรถที่ริมถนนและข้างหลังร้านได้ บรรยากาศภายในร้านตกแต่งแบบสวน เต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่น บรรยากาศสบายๆ ร้านไม่ใหญ่มากนัก แต่การจัดแต่งร้านทำให้นั่งทานได้โปร่งสบาย เมนูในร้านมีอาหารหลากหลายประเภท แต่ที่เด่นๆ จะเป็นวัตถุดิบที่หาทานได้ยากในเมือง เช่นปลาคัง ปลาม้า ปลาหมอ กวาง จระเข้ กบ หมูป่า หอยขม เป็นต้น อาหารที่เราสั่งมาทานวันนี้คือ แกงคั่วหอยขมกับใบชะอม จานนี้รสชาติจัดจ้านอร่อย มาพร้อมกับเนื้อหอยที่แกะพร้อมทาน กะทิเข้มข้น ถึงเครื่องแกง ดูเหมือนจะถ้วยไม่ใหญ่ แต่ปริมาณคับถ้วยมาก เป็นจานที่ถ้ามีโอกาสมาทานอีกจะต้องสั่งอีกครั้ง จานต่อมาคือแกงส้มชะอมกุ้ง จานนี้ก็รสชาติจัดจ้านกลมกล่อม อร่อยถูกปาก…

ใช้บัตร Priority Pass เข้ามิลาเคิลเลาจน์ Miracle Lounge สนามบินดอนเมือง

การเข้าใช้บริการห้องพักรับรองของสายการบินในครั้งนี้คือใช้บัตร Priority Pass ในการเข้าใช้บริการ บัตร Priority Pass ได้มาจากการสมัครบัตรเครดิต Citi Prestige ของธนาคาร CitiBank บัตรเครดิต Citi Prestige เป็นหนึ่งในบัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่าเหมาะกับคนที่ต้องเดินทางบ่อยๆ โดยเมื่อสมัครบัตรและได้รับการอนุมัติจะได้รับบัตร Priority Pass มาด้วย ซึ่งบัตร Priority Pass ใบนี้หากสมัครเองต้องจ่ายค่าสมัครถึง 429 usd บัตร Priority Pass ที่ได้มาพร้อมกับบัตร Citi Prestige ซึ่งเปิดใช้บริการบัตรแล้วนั้นสามารถนำไปใช้กับบริการห้องพักรับรองของสายการบินได้กว่า 1,300 แห่งทั่วโลก โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และเข้าใช้บริการได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งห้องรับรองภายในประเทศและห้องรับรองภายนอกประเทศ โดยในการเข้าใช้บริการแต่ละครั้งเพียงแค่นำบัตร Priority Pass ที่มีชื่อตรงกันยื่นพร้อมกับ Boarding Pass ของสายการบินก็สามารถเข้าใช้บริการห้องรับรองต่างๆ…

เที่ยวภูเก็ต 2 วัน 1 คืน พักย่านเมืองเก่า เที่ยวภูเก็ตแบบไม่แพง

ทริปนี้เดินทางไปเที่ยวที่ภูเก็ต 2 วัน 1 คืน ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์วันหยุดเสาร์อาทิตย์ ทริปนี้ไม่ได้เช่ารถ ใช้การเดินทางโดยรสบัสประจำทางจากสนามบินเข้าไปที่ตัวเมืองเก่าภูเก็ต เดินทางออกจากสนามบินดอนเมืองกรุงเทพฯ เที่ยวบิน 9.30 น. ไปถึงสนามบินภูเก็ตเวลา 10.50 น. จากอาคารสนามบินภูเก็ตเมื่อเดินออกมาให้เดินออกไปทางด้านซ้ายมือจะมีรถบัสจอดอยู่ 2 คันคือคันสีฟ้าและคันสีส้ม รถบัสคันสีฟ้าจะวิ่งไปเส้นทางป่าตอง ส่วนรถบัสคันสีส้มจะวิ่งเส้นทางเข้าเมืองภูเก็ต เราเลือกขึ้นรถบัสคันสีส้มเพื่อเข้าเมืองภูเก็ต โดยมีค่าโดยสาร 100 บาท แจ้งจุดลงรถกับพนักงานเอาไว้ว่าจะลงย่านเมืองเก่า จากสนามบินภูเก็ต เข้าเมืองภูเก็ตระยะทางค่อนข้างไกล ประมาณ 37 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ก็มาถึงที่ตัวเมืองเก่า รถบัสจะจอดตรงบริเวณซอยรมณีย์ ซึ่งเมื่อเดินทะลุซอยรมณีย์ไปก็จะเจอกับถนนถลาง ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักของเมืองเก่าภูเก็ต เมื่อเราเดินไปเจอถนนถลางเดินไปทางซ้ายมืออีก 50 เมตรก็เจอโรงแรมที่พัก ทริปนี้เราจองที่พักที่ถนนถลาง ชื่อ 99 Oldtown Boutique…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0