tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 สามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยทางรัฐบาลจะสนับสนุน ค่าโรงแรม สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว และสนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 3 นี้จะแตกต่างจาก 2 เฟสแรกคือ รอบนี้ประชาชนต้องจองที่พักโดยตรงกับทางโรงแรม จองก่อน 7 วันทำการก่อนวันเข้าพัก โดยประชาชนจะได้รับสิทธิเมื่อลงทะเบียนสำเร็จ และใช้จ่ายในโรงแรม ร้านอาหาร หรือ สถานที่ท่องเที่ยว ได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดตามทะเบียนบ้านของผู้ใข้สิทธิสำหรับประชาชน

เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

ขั้นตอนการใช้สิทธิจองโรงแรมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

1.ค้นหาโรงแรมที่สนใจต้องการจะพัก จาก Google หรือทางเอเย่นต์ต่างๆ เช่น Agoda, Booking.com ฯลฯ และติดต่อทางโรงแรมไปตามช่องทางที่สามารถติดต่อทางโรงแรมได้ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ หรือส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊ค สอบถามทางโรงแรมว่าเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันรึเปล่า

ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลโรงแรมจากทาง Google และโทรไปสอบถามกับทางโรงแรมโดยตรง โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
ตัวอย่าง ค้นหาข้อมูลโรงแรมจากทาง Google และโทรไปสอบถามกับทางโรงแรมโดยตรง โรงแรมเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

2.เมื่อตกลงกับทางโรงแรมเรียบร้อย ทางโรงแรมจะขอ ชื่อสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ เลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย เพื่อทำการจองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

เมื่อโรงแรมทำการจองเสร็จ จะส่งใบเสร็จมาให้ตรวจสอบชื่อสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน 4 หลัก และราคาหลังจากส่วนลด
เมื่อโรงแรมทำการจองเสร็จ จะส่งใบเสร็จมาให้ตรวจสอบชื่อสกุล เบอร์โทร เลขบัตรประชาชน 4 หลัก และราคาหลังจากส่วนลด

3.เมื่อทางโรงแรมจองห้องผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเสร็จแล้ว ทางโรงแรมจะส่งใบเสร็จมาให้ จากนั้น เข้าแอปเป๋าตัง กดข้าไปที่ G Wallet เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกันจะขึ้นแสดงโรงแรมที่จอง กดตรวจสอบรายการชำระเงิน กดยืนยันการชำระเงิน เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการจองสำเร็จ

แอปเป๋าตัง
แอปเป๋าตัง
เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
เลือกสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน
รายการรอชำระเงินจากทางโรงแรม
รายการรอชำระเงินจากทางโรงแรม
กดยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส 6 หลัก
กดยืนยันการชำระเงิน และใส่รหัส 6 หลัก
รายการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
รายการชำระเงินเสร็จเรียบร้อย
ทางโรงแรมส่งใบเสร็จยืนยันการจองที่พักสำเร็จมาให้
ทางโรงแรมส่งใบเสร็จยืนยันการจองที่พักสำเร็จมาให้

4.ตรวจสอบรายการอีกครั้งในแอปเป๋าตัง กดที่สิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พักของโรงแรมที่จองไว้ และ เมื่อถึงวันที่เช็คอิน สามารถ กดเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

เมื่อเข้ามาเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พัก
เมื่อเข้ามาเช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน จะแสดงคูปองที่พัก

รายละเอียดโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 (อ้างอิงข้อมูลจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน)

เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
เครดิตภาพจากโครงการเราเที่ยวด้วยกัน
 1. สนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
  จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 15 ห้อง หรือ 15 คืน
  เมื่อจองที่พักแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด
 1. สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว
  รัฐบาลจะสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้กับประชาชน เมื่อ check-in โรงแรมสำเร็จ
  จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวัน check-out
  คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

3. สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน ประชาชนที่เข้ามากรอกข้อมูลเพื่อรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องเป็นผู้ที่จองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น โดยมีสิทธิในการได้รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง ทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร สิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปยัง ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย ประชาชนต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องมีการเดินทางในเที่ยวบินนั้นจริง รวมถึง check-in และ check-out ที่โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม) วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวัน check-in หรือ check-out โรงแรมที่จองผ่านโครงการไม่เกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 31 มกราคม 65

RELATED ARTICLES

เที่ยววัดโบราณไทลื้อ อำเภอปัว จังหวัดน่าน ณ วัดร้องแง

วัดร้องแง เป็นอีกวัดหนึ่งในอำเภอปัวที่มีศิลปะ และมีเอกลักษณ์ของชุมชนอำเภอปัวที่บ่งชี้ว่าสืบเชื้อสายจากชาวไทลื้อ วัดร้องแง ตั้งอยู่ที่บ้านร้องแง หมู่ที่ 7 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน วัดร้องแงเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2310 คำว่า ร้องแง นั้นมาจากคำว่า ฮ่อง ซึ่งเป็นภาษาไทลื้อ แปลว่าร่องน้ำ และคำว่า แง เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งสมัยก่อนมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่ตามลำน้ำที่บ้านร้องแงอยู่เป็นจำนวนมาก ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อลำน้ำ และต่อมาได้เรียกเพี้ยนกันไปเป็น บ้านร้องแง ประวัติบ้านร้องแง เดิมหมู่บ้านร้องแงอยู่ในเขตปกครองของแคว้นสิบสองปันนา ซึ่งมีพญาแสนเมืองแก้ว เป็นผู้ปกครอง ต่อมาได้เกิดศัตรูบุกรุกมาทำสงคราม พญาแสนเมืองแก้วต้านทานทัพศัตรูไม่ไหว เจ้าหลวงเทพญาริน เจ้าช้างเผือกงาเขียวจึงได้ยกทัพมาช่วยต้านทานทัพศัตรู พร้อมด้วยแม่ทัพนายกอง 4 นาย คือท้าวแก้วปันเมือง ท้าววรรณะ ท้าวเหล็กไฟ และท้าวเต๋อ แต่ก็สู้ไม่ไหวจึงแตกทัพ รวบรวมไพล่พลหนีมาพร้อมกับเสนาทั้ง 4 นายถอยร่นลงมาจนถึงบริเวณลำน้ำฮ่องแง…

3 วัน 2 คืน เที่ยวกัวลาลัมเปอร์ Kuala Lumpur Malaysia ที่ไหนได้บ้าง

ซาลามัต ดาตัง(Salamat Datang) คำกล่าวสวัสดีของคนมาเลเซีย ทริปการเดินทางครั้งนี้เป้าหมายการท่องเที่ยวคือเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย ซึ่งก็คือ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumpur) นั่นเอง มาเลเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศเพื่อนบ้านของไทย ซึ่งมีพรหมแดนติดเขตชายแดนทางด้านภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งได้แก่จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา และจังหวัดสตูล จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย- มาเลเซีย จุดผ่านแดนถาวร9 แห่ง คือ 1.ด่านสะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านบูกิตกายฮูิตัม รัฐเคดาห์ มาเลเซีย 2.ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย 3.ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา ไทย ติดกับ ด่านบ้านดูเรียนบูรง อ.ปาดังเตอรับ รัฐเกดะห์…

เที่ยวน่าน ดูกระซิบรักที่วัดภูมินทร์

เที่ยวเมืองน่าน ไม่มาวัดภูมินทร์ก็เหมือนมาไม่ถึงเมืองน่าน ที่วัดภูมินทร์แห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นที่ก่อเกิดสัญลักษณ์ของจังหวัดน่านเลยก็ว่าได้ เพราะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเลื่องชื่อ ที่ใครมาถึงน่านหรือเอ่ยถึงจังหวัดน่านแล้วต้องนึกถึง นั่นก็คือ ภาพกระซิบรักของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานอีกจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ในตัวเมืองน่านมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ รวมถึงวัดวาอารามมากมายหลายวัดที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและเก่าแก่ วัดภูมินทร์เป็นวัดที่มีความสำคัญและวัดที่มีชื่อเสียงของเมืองน่านเป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบล้านนา แต่เดิมวัดแห่งนี้มีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน และชื่อได้เรียกเพี้ยนกันมาในภายหลังว่า วัดภูมินทร์ วัดตั้งอยู่ที่ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่วัดภูมินทร์มีลักษณะโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน มีพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย 4 องค์นั่งอยู่ด้วยกันหันหน้าไปยัง 4 ทิศ เป็นแบบจตุรพักตร์ หรือเรียกว่าพระจตุรทิศ กล่าวกันว่า หากใครจะไปกราบขอพรพระจตุรทิศ ให้พยายามสังเกตหน้าองค์พระหนึ่งในทั้งสี่ทิศ ซึ่งจะมีอยู่เพียงทิศเดียวเท่านั้น ที่หน้าองค์พระประธานจะมีลักษณะยิ้มแย้มมากกว่าทั้ง…

ไหว้พระ 9 วัด วัดเก่าแก่สำคัญที่ต้องไปเมื่อไปเที่ยวเมืองน่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงในภาคเหนือที่มีกระแสการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในตอนนี้ จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ผู้คนพื้นที่ใจดีมีความเป็นมิตร รวมทั้งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง 4. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง 10. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ 13. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0