tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงในภาคเหนือที่มีกระแสการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในตอนนี้ จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ผู้คนพื้นที่ใจดีมีความเป็นมิตร รวมทั้งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งนาเขียวขจี

ภาพกระซิบรัก เอกลักษณ์ของเมืองน่าน
ภาพกระซิบรัก เอกลักษณ์ของเมืองน่าน

จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง 4. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง 10. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ 13. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

เมื่อมาเที่ยวในเมืองน่าน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรทำเมื่อมาเที่ยวเมืองน่านคือการไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตัวเมืองน่านนั้นมีวัดเก่าแก่ และสำคัญๆ ตั้งอยู่หลายวัดด้วยกัน ซึ่งยังคงความมีเอกลักษณ์ มีศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนาเอาไว้ เมื่อมีโอกาสมาเที่ยวแล้วจึงควรไหว้พระ 9 วัดไปด้วย โดยสามารถวางแผนไหว้พระ 9 วัดที่เมืองน่านได้ภายใน 1 วัน โดยแนะนำว่าให้เริ่มต้นที่วัดภูมินทร์ เป็นวัดแรก ต่อด้วยวัดพญาภู วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร วัดหัวข่วง วัดศรีพันต้น วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย วัดสวนตาล และ วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพกระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่านย่าม่าน ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพกระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่านย่าม่าน อยู่ในโบสถ์วิหารจตุรมุข ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
พระประธานวัดภูมินทร์ อยู่ในโบสถ์วิหารจตุรมุข ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นพระพุทธรูป 4 องค์ ปางมารวิชัย
พระประธานวัดภูมินทร์ อยู่ในโบสถ์วิหารจตุรมุข ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นพระพุทธรูป 4 องค์ ปางมารวิชัย
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน

วัดภูมินทร์ เป็นวัดสำคัญของเมืองน่านเดิมชื่อว่าวัด พรหมมินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน วัดภูมินทร์ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ทั้งนี้วัดภูมินทร์ยังเป็นที่ตั้งของถนนคนเดินเมืองน่านหรือกาดข่วงเมืองน่าน ซึ่งจัดทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

ที่วัดภูมินทร์แห่งนี้มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือภาพกระซิบรักบันลือโลก ซึ่งคือภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณพูดกระซิบสนทนากัน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่านแล้วคงไม่พลาดที่จะมาชื่นชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเช็คอินน์ว่ามาถึงเมืองน่านแล้ว

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มองจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มองจากสนามหลวงเมืองน่าน ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เยื้องๆกับวัดภูมินทร์ เดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1949 เป็นอีกหนึ่งวัดกลางเมืองน่านที่ห้ามพลาดชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารถือเป็นวัดหลวง ที่เจ้าผู้ครองนครน่านใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย รอบฐานนั้นก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และมุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ช้างค้ำ” พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่เป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย ศิลปะเชียงแสน เป็นฝีมือสกุลช่างน่าน มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก คือพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร

วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
โฮงตุ๊เจ้าหลวง คุ้มอดีตเจ้าเมืองน่าน ที่วัดหัวข่วง จ.น่าน
โฮงตุ๊เจ้าหลวง คุ้มอดีตเจ้าเมืองน่าน ที่วัดหัวข่วง จ.น่าน
องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

ชาวบ้านระแวกนี้มีความเชื่อว่าพระประธานที่ประดิษฐานที่วัดหัวข่วงแห่งนี้ เป็นพระประธานแห่งสันติภาพและมีความเชื่อว่า หากใครที่มาไหว้ก็จะพบกับความสันติสุข ใครที่ทะเลาะกัน คู่รักที่บาดหมางกัน มาไหว้พระที่นี่ก็อาจจะคืนดีกันได้

องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภายในวิหารพระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภายในวิหารพระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

วัดหัวข่วง เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่านมีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม คำว่า หัวข่วง คือ วัดที่อยู่ทางทิศเหนือของลานกว้าง (สนามหลวงเมืองน่าน) ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองน่านในอดีตติดกับหอคำ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ระแวกเดียวกันกับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และวัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน วัดหัวข่วงมีประวัติการก่อสร้างในปี พ.ศ.2061 โดยเจ้าผู้ครองนครน่านแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นองค์ใด ที่วัดหัวข่วงแห่งนี้มีคุ้มอดีตเจ้าเมืองน่านตั้งอยู่ภายในวัด

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้นเป็นวัดที่มีความโดดเด่น มีสีเหลืองทองอร่าม สวยงาม ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน อยู่ไม่ไกลจากวัดภูมิทร์มากนัก เป็นอีกวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน สร้างขึ้นโดย พญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา โดยชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือ พญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น ซึ่งคำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์ เนื่องจากในอดีตนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด

วัดพญาภู

วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
พระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

วัดพญาภู เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน ตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่า พญาภู แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเป็นเจ้าครองนครเมืองน่าน ได้สร้างวัดพญาภูขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1956 และอุปถัมภ์วัดตลอดมา ภายในวิหารวัดพญาภูมีพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สมัยเชียงแสนเป็นพระประธาน ก่ออิฐถือปูนปิดทองคำเปลว หน้าตักกว้าง 11 ศอก ซึ่งเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ ตรอกพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

วัดสวนตาล

วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เจดีย์วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เจดีย์วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดสวนตาล เป็นอีกวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปีสร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ.1955 โดยสร้างขึ้นบริเวณด้านนอกของกำแพงเมืองน่านทางด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมาก่อน และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่นเอง ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่คือ พระเจ้าทองทิพย์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย

เจดีย์วัดสวนตาล องค์เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์ปริตเดชฯ พระเจ้าน่าน โปรดให้บูรณะขึ้นใหม่

วัดสวนตาล ตั้งอยู่ที่ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

วัดพญาวัด

วัดพญาวัด
วัดพญาวัด
องค์พระธาตุจามเทวี วัดพญาวัด
องค์พระธาตุจามเทวี วัดพญาวัด
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน

วัดพญาวัด วัดนี้ไม่มีบันทึกการสร้างที่แน่นอน แต่จากบริเวณที่ตั้งของวัดและลักษณะของเจดีย์ คาดว่าเจดีย์พญาวัดน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นๆ ของเมืองน่าน เป็นอีกวัดเก่าแก่ของเมืองน่านที่มีความน่าสนใจซุกซ่อนอยู่ มีองค์พระเจดีย์ศิลาแลง ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยม ที่สร้างในสมัยพระนางจามเทวี ซึ่งดูคล้ายเจดีย์กู่กุดของลำพูน โดยเป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 4 ชั้น หรือเรียกว่า องค์พระธาตุจามเทวี นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่พระนางจามเทวี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับพระธาตุจามเทวี เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระนางจามเทวี ให้ผู้ศรัทธามาสักการะได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงลำพูน

ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระเจ้าฝนเสน่หา หรือ พระเจ้าสายฝน ที่ชาวเมืองน่านอัญเชิญมาในคราวที่ต้องการทำพิธีแห่ขอฝน เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่อยู่คู่กับวัดพญาวัดมาแต่โบราณ

วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน เส้นทางเดียวกันกับทางไปวัดพระธาตุเขาน้อย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่านมีทางแยกทางด้านซ้ายมือ เข้าไปที่ทางหลวงหมายเลข 1025 เข้าไปประมาณ 300 เมตร

วัดพระธาตุเขาน้อย

จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
เจดีย์วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน
เจดีย์วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน
พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน
พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย สร้างในสมัยพระเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมผสานศิลปะล้านนา เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน

ตรงลานชมทิวทัศน์เมืองน่าน ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน เส้นทางเดียวกันกับทางไปวัดพญาวัด ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นบันไดนาค 303 ขั้น วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดูวิวมุมสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเกิดคนเกิดปีเถาะ (กระต่าย)
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเกิดคนเกิดปีเถาะ (กระต่าย)
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นอีกวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน และเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี สร้างโดยพญาการเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย

ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้ไปสักการะบูชา กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง แล้วนั้นจะทำให้ได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีความสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ องค์พระธาตุมีสีทองสุกปลั่ง อยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองน่านมากนัก มีระยะทางห่างจากเทศบาลนครเมืองน่าน ประมาณ 5 กิโลเมตรเท่านั้น

RELATED ARTICLES

ไหว้พระ 9 วัด วัดเก่าแก่สำคัญที่ต้องไปเมื่อไปเที่ยวเมืองน่าน

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงในภาคเหนือที่มีกระแสการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในตอนนี้ จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ผู้คนพื้นที่ใจดีมีความเป็นมิตร รวมทั้งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งนาเขียวขจี จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง 4. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง 10. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ 13. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ…

พระประจำวันเกิดของคนเกิดทั้ง 7 วัน พร้อมคาถาสวดบูชา

การสวดบูชาพระประจำวันเกิด เชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีความรุ่งเรือง มีความเป็นสิริมงคล ช่วยป้องกันขจัดปัดเป่าเรื่องร้าย ๆ ให้กลายเป็นดีได้ พระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ได้แก่ พระประจำวันอาทิตย์ พระปางถวายเนตร มีกำลัง 6 ความเป็นมา เมื่อครั้งพระบรมศาสดาได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ได้ประทับเสวยวิมุตติสุข (สุขอันเกิดจากความสงบ) อยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นระยะเวลา 7 วัน จากนั้นได้เสด็จไปประทับยืน ณ ที่กลางแจ้งทางทิศอีสานของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กระพริบพระเนตรเลยระยะเวลา 7 วัน ซึ่งสถานที่ประทับยืนนี้ได้มีนามปรากฏว่า “อนิมิสเจดีย์” มาจนปัจจุบัน เป็นเหตุแห่งการสร้างพระพุทธรูปปางนี้เรียกว่า ปางถวายเนตร บทสวดมนต์บูชาพระประจำวันเกิด สำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ ปางถวายเนตร สวดวันละ 6 จบ อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโสตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง…

ท้าวเวสสุวรรณ วัดบ่อทรัพย์ จังหวัดสงขลา มีอายุเก่าแก่เกือบร้อยปี

ท้าวเวสสุวรรณเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นเทพอสูรที่มีอำนาจปกปักรักษา เป็นจ้าวแห่งภูติผีปีศาจ มีอำนาจปกป้องจากสิ่งชั่วร้าย เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์และหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา เป็นเทพที่ปกครองดูแลอยู่ทางด้านทิศเหนือ องค์ท้าวเวสสุวรรณ ที่จังหวัดสงขลา ตั้งอยู่ที่วัดบ่อทรัพย์ หมู่ที่ 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา วัดบ่อทรัพย์เป็นวัดที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2360 สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น จากรูปแบบสถาปัตยกรรมสามารถสันนิษฐานได้ว่าวัดแห่งนี้นั้นน่าจะเป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งในสมัยที่เมืองสงขลาตั้งเมืองอยู่บริเวณฝั่งแหลมสน หรือฝั่งอำเภอสิงหนคร โดยตามตำนานกล่าวกันว่า ที่บ่อทรัพ์แห่งนี้นั้น มีทรัพย์สินอยู่จึงได้เรียกว่า บ่อทรัพย์ หรืออีกอย่างหนึ่งคือ บ่อน้ำแห่งนี้นั้นน้ำไม่เคยเหือดแห้ง มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปี จึงเรียกว่าบ่อซับ ซึ่งมาจากซับน้ำ และเรียกเพี้ยนกันไปจนกลายเป็น บ่อทรัพย์ บ่อทรัพย์มีลักษณะเป็นบ่อขนาดใหญ่เป็นบ่อลักษณะเป็นวงกลมตั้งอยู่ข้างหน้าวัด มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 7 เมตร “บ่อซับ” เป็นบ่อน้ำที่ซึมซับน้ำที่ลงมาจากภูเขาอันเป็นที่มาของชื่อ “วัดบ่อทรัพย์”น้ำในบ่อมีลักษณะใสสะอาด มีสีมรกต ในอดีตมีความเชื่อกันว่าน้ำจากบ่อซับนั้น เป็นที่เลื่องลือในการรักษาโรค…

เที่ยวหมู่เกาะสิมิลันกับ SeaStar 1 วันไปเช้าเย็นกลับ ออกเดินทางจากภูเก็ต

หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะที่อยู่ในทะเลฝั่งอันดามัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ตั้งอยู่ที่ จ.พังงา สามารถไปขึ้นเรือเพื่อไปท่องเที่ยวที่หมู่เกาะสิมิลันได้ที่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเดินทางไปท่องเที่ยวทะเลฝั่งอันดามัน จะเริ่มตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ฝั่งทะเลอันดามันมีความสวยงาม อากาศดี ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีฝน การเดินทางท่องเที่ยวไปหมู่เกาะสิมิลันสามารถเดินทางได้จาก จ.พังงา จ.ภูเก็ต และ จ.กระบี่ การเดินทางมาเที่ยวหมู่เกาะสิมิลัน ครั้งนี้มาเที่ยวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และจะพักในเมืองเก่าภูเก็ต เป็นการมาเที่ยว 2 วัน 1 คืน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม เริ่มต้นออกเดินทางในเช้าวันเสาร์ เดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย สู่สนามบินนานาชาติภูเก็ต เที่ยวบินไฟล์ทเช้า มาถึงสนามบินภูเก็ตในช่วงเวลาประมาณ 9.30 น. การเดินทางมาภูเก็ตครั้งนี้เราเลือกนั่งเก้าอี้ริมหน้าต่างแถว F ซึ่งได้เห็นวิวหมู่เกาะพังงาแบบ 360 องศา ส่วนไฟล์ทกลับวันอาทิตย์เลือกไว้เที่ยวบินสุดท้ายคือ 21.40…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0