tiewgan.com

Think about Travel Think of Tiewgan.com

จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งเป็นอีกจังหวัดนึงในภาคเหนือที่มีกระแสการท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติในตอนนี้ จังหวัดน่านมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ มีเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมความเป็นล้านนา มีความเป็นอยู่เรียบง่าย ผู้คนพื้นที่ใจดีมีความเป็นมิตร รวมทั้งมีภูมิทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา และทุ่งนาเขียวขจี

ภาพกระซิบรัก เอกลักษณ์ของเมืองน่าน
ภาพกระซิบรัก เอกลักษณ์ของเมืองน่าน

จังหวัดน่านแบ่งเขตการปกครองเป็น 15 อำเภอ ได้แก่ 1. อำเภอเมืองน่าน 2. อำเภอแม่จริม 3. อำเภอบ้านหลวง 4. อำเภอนาน้อย 5. อำเภอปัว 6. อำเภอท่าวังผา อำเภอเวียงสา 8. อำเภอทุ่งช้าง 9. อำเภอเชียงกลาง 10. อำเภอนาหมื่น 11. อำเภอสันติสุข 12. อำเภอบ่อเกลือ 13. อำเภอสองแคว 14. อำเภอภูเพียง 15. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

มีคำขวัญประจำจังหวัดคือ แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

เมื่อมาเที่ยวในเมืองน่าน อีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรทำเมื่อมาเที่ยวเมืองน่านคือการไหว้พระ 9 วัด เพื่อความเป็นศิริมงคลในชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่าในตัวเมืองน่านนั้นมีวัดเก่าแก่ และสำคัญๆ ตั้งอยู่หลายวัดด้วยกัน ซึ่งยังคงความมีเอกลักษณ์ มีศิลปะที่บ่งบอกถึงความเป็นล้านนาเอาไว้ เมื่อมีโอกาสมาเที่ยวแล้วจึงควรไหว้พระ 9 วัดไปด้วย โดยสามารถวางแผนไหว้พระ 9 วัดที่เมืองน่านได้ภายใน 1 วัน โดยแนะนำว่าให้เริ่มต้นที่วัดภูมินทร์ เป็นวัดแรก ต่อด้วยวัดพญาภู วัดพระธาตุช้างคำวรวิหาร วัดหัวข่วง วัดศรีพันต้น วัดพญาวัด วัดพระธาตุเขาน้อย วัดสวนตาล และ วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดภูมินทร์

วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดภูมินทร์ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพกระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่านย่าม่าน ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพกระซิบรักบันลือโลก ของปู่ม่านย่าม่าน อยู่ในโบสถ์วิหารจตุรมุข ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
พระประธานวัดภูมินทร์ อยู่ในโบสถ์วิหารจตุรมุข ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นพระพุทธรูป 4 องค์ ปางมารวิชัย
พระประธานวัดภูมินทร์ อยู่ในโบสถ์วิหารจตุรมุข ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน เป็นพระพุทธรูป 4 องค์ ปางมารวิชัย
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดเท่าคนจริง ที่วัดภูมินทร์ จ.น่าน

วัดภูมินทร์ เป็นวัดสำคัญของเมืองน่านเดิมชื่อว่าวัด พรหมมินทร์ สร้างในปี พ.ศ. 2139 โดยพระเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ เจ้าผู้ครองนครน่าน มีความโดดเด่นกว่าวัดอื่นๆ ตรงที่เป็นวัดทรงจตุรมุขที่เป็นทั้งพระอุโบสถ พระวิหาร และพระเจดีย์ประธานในอาคารเดียวกัน วัดภูมินทร์ตั้งอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ซุ้มอุโมงค์ต้นลีลาวดี ตั้งอยู่ที่ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ทั้งนี้วัดภูมินทร์ยังเป็นที่ตั้งของถนนคนเดินเมืองน่านหรือกาดข่วงเมืองน่าน ซึ่งจัดทุกเย็นวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์

ที่วัดภูมินทร์แห่งนี้มีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม จิตรกรรมฝาผนังที่มีชื่อเสียงโด่งดังและกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองน่านคือภาพกระซิบรักบันลือโลก ซึ่งคือภาพของ “ปู่ม่าน ย่าม่าน” ซึ่งเป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณพูดกระซิบสนทนากัน นักท่องเที่ยวที่มาเยือนเมืองน่านแล้วคงไม่พลาดที่จะมาชื่นชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับปู่ม่านย่าม่าน ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นการเช็คอินน์ว่ามาถึงเมืองน่านแล้ว

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จ.น่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มองจากพิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร มองจากสนามหลวงเมืองน่าน ที่พิพิธภัณฑ์จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ถนนสุริยพงษ์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เยื้องๆกับวัดภูมินทร์ เดิมชื่อวัดหลวงกลางเวียง เจ้าผู้ครองนครน่าน พญาภูเข่ง เป็นผู้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 1949 เป็นอีกหนึ่งวัดกลางเมืองน่านที่ห้ามพลาดชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารถือเป็นวัดหลวง ที่เจ้าผู้ครองนครน่านใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางพุทธศาสนา ได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมยุคสุโขทัย รอบฐานนั้นก่ออิฐถือปูนและปั้นเป็นรูปช้างครึ่งตัว ด้านละ 5 เชือก และมุมทั้งสี่อีก 4 เชือก ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “ช้างค้ำ” พระประธานเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นขนาดใหญ่เป็นพระพุทธรูปสำริดปางประทานอภัย ศิลปะเชียงแสน เป็นฝีมือสกุลช่างน่าน มีพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก คือพระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหาร

วัดหัวข่วง

วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
โฮงตุ๊เจ้าหลวง คุ้มอดีตเจ้าเมืองน่าน ที่วัดหัวข่วง จ.น่าน
โฮงตุ๊เจ้าหลวง คุ้มอดีตเจ้าเมืองน่าน ที่วัดหัวข่วง จ.น่าน
องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

ชาวบ้านระแวกนี้มีความเชื่อว่าพระประธานที่ประดิษฐานที่วัดหัวข่วงแห่งนี้ เป็นพระประธานแห่งสันติภาพและมีความเชื่อว่า หากใครที่มาไหว้ก็จะพบกับความสันติสุข ใครที่ทะเลาะกัน คู่รักที่บาดหมางกัน มาไหว้พระที่นี่ก็อาจจะคืนดีกันได้

องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
องค์พระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภายในวิหารพระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
ภายในวิหารพระประธาน วัดหัวข่วง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

วัดหัวข่วง เป็นวัดที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองน่านมีลักษณะศิลปกรรมแบบท้องถิ่นล้านนา สกุลช่างเมืองน่านฝีมือประณีตงดงาม คำว่า หัวข่วง คือ วัดที่อยู่ทางทิศเหนือของลานกว้าง (สนามหลวงเมืองน่าน) ตั้งอยู่ในย่านประวัติศาสตร์สำคัญของเมืองน่านในอดีตติดกับหอคำ หรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ระแวกเดียวกันกับวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และวัดภูมินทร์ ตั้งอยู่ที่ ถนนมหาพรหม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน วัดหัวข่วงมีประวัติการก่อสร้างในปี พ.ศ.2061 โดยเจ้าผู้ครองนครน่านแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นองค์ใด ที่วัดหัวข่วงแห่งนี้มีคุ้มอดีตเจ้าเมืองน่านตั้งอยู่ภายในวัด

วัดศรีพันต้น

วัดศรีพันต้นเป็นวัดที่มีความโดดเด่น มีสีเหลืองทองอร่าม สวยงาม ตั้งอยู่ที่ถนนเจ้าฟ้า ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน อยู่ไม่ไกลจากวัดภูมิทร์มากนัก เป็นอีกวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน สร้างขึ้นโดย พญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่านแห่งราชวงศ์ภูคา โดยชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้างคือ พญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น ซึ่งคำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์ เนื่องจากในอดีตนั้นมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด

วัดพญาภู

วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
พระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สมัยเชียงแสน วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน
วัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน

วัดพญาภู เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองน่าน ตามพงศาวดารกล่าวไว้ว่า พญาภู แห่งราชวงศ์ภูคา ซึ่งเป็นเจ้าครองนครเมืองน่าน ได้สร้างวัดพญาภูขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1956 และอุปถัมภ์วัดตลอดมา ภายในวิหารวัดพญาภูมีพระพุทธปฏิมากรปางมารวิชัย สมัยเชียงแสนเป็นพระประธาน ก่ออิฐถือปูนปิดทองคำเปลว หน้าตักกว้าง 11 ศอก ซึ่งเป็นพระประธานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน ตั้งอยู่ที่ ตรอกพญาภู ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

วัดสวนตาล

วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เจดีย์วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
เจดีย์วัดสวนตาล ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วัดสวนตาล เป็นอีกวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองน่านมาร่วม 600 ปีสร้างขึ้นในสมัยพระนางปทุมมาวดีชายาของพญาภูเข็ง เจ้าผู้ครองนครน่านเมื่อราวปี พ.ศ.1955 โดยสร้างขึ้นบริเวณด้านนอกของกำแพงเมืองน่านทางด้านทิศเหนือ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสวนตาลหลวงมาก่อน และเมื่อสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมาชื่อวัดจึงถูกเรียกตามชื่อของสวนตาลหลวงนั่นเอง ภายในวิหารประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่คือ พระเจ้าทองทิพย์ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสำริด ปางมารวิชัย

เจดีย์วัดสวนตาล องค์เดิมเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์แบบสุโขทัย ต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์ปริตเดชฯ พระเจ้าน่าน โปรดให้บูรณะขึ้นใหม่

วัดสวนตาล ตั้งอยู่ที่ ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน

วัดพญาวัด

วัดพญาวัด
วัดพญาวัด
องค์พระธาตุจามเทวี วัดพญาวัด
องค์พระธาตุจามเทวี วัดพญาวัด
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน
วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน

วัดพญาวัด วัดนี้ไม่มีบันทึกการสร้างที่แน่นอน แต่จากบริเวณที่ตั้งของวัดและลักษณะของเจดีย์ คาดว่าเจดีย์พญาวัดน่าจะสร้างมาตั้งแต่สมัยต้นๆ ของเมืองน่าน เป็นอีกวัดเก่าแก่ของเมืองน่านที่มีความน่าสนใจซุกซ่อนอยู่ มีองค์พระเจดีย์ศิลาแลง ลักษณะเป็นเจดีย์สี่เหลี่ยม ที่สร้างในสมัยพระนางจามเทวี ซึ่งดูคล้ายเจดีย์กู่กุดของลำพูน โดยเป็นทรงซุ้มสี่เหลี่ยมซ้อนกัน 4 ชั้น หรือเรียกว่า องค์พระธาตุจามเทวี นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแม่พระนางจามเทวี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้เข้ากับพระธาตุจามเทวี เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระนางจามเทวี ให้ผู้ศรัทธามาสักการะได้โดยไม่ต้องเดินทางไปถึงลำพูน

ภายในอุโบสถประดิษฐาน พระเจ้าฝนเสน่หา หรือ พระเจ้าสายฝน ที่ชาวเมืองน่านอัญเชิญมาในคราวที่ต้องการทำพิธีแห่ขอฝน เป็นพระพุทธรูปไม้แกะสลักที่อยู่คู่กับวัดพญาวัดมาแต่โบราณ

วัดพญาวัด ตั้งอยู่ที่บ้านพญาวัด ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน เส้นทางเดียวกันกับทางไปวัดพระธาตุเขาน้อย ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่านมีทางแยกทางด้านซ้ายมือ เข้าไปที่ทางหลวงหมายเลข 1025 เข้าไปประมาณ 300 เมตร

วัดพระธาตุเขาน้อย

จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
จุดชมวิว ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน วัดพระธาตุเขาน้อย
เจดีย์วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน
เจดีย์วัดพระธาตุเขาน้อย จ.น่าน
พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน
พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน

วัดพระธาตุเขาน้อย สร้างในสมัยพระเจ้าปู่แข็ง เมื่อปี พ.ศ. 2030 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์เป็นศิลปะพม่าผสมผสานศิลปะล้านนา เป็นปูชนียสถานที่สำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของ จ.น่าน สันนิษฐานว่ามีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับพระธาตุแช่แห้ง ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชฯ เจ้าผู้ครองนครน่าน ระหว่างปี พ.ศ. 2449-2454 โดยช่างชาวพม่า และวิหารสร้างในสมัยนี้เช่นกัน

ตรงลานชมทิวทัศน์เมืองน่าน ประดิษฐานพระพุทธมหาอุดมมงคลนันทบุรีศรีน่าน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร บนฐานดอกบัวสูง 9 เมตร บนยอดพระเกศาทำจากทองคำหนัก 27 บาท

วัดพระธาตุเขาน้อย ตั้งอยู่บนดอยเขาน้อย ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน เส้นทางเดียวกันกับทางไปวัดพญาวัด ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 101 ก่อนข้ามสะพานเข้าเมืองน่าน มีความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 240 ม. หน้าวัดมีทางขึ้นบันไดนาค 303 ขั้น วัดพระธาตุเขาน้อยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวดูวิวมุมสูง สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบของตัวเมืองน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง

วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเกิดคนเกิดปีเถาะ (กระต่าย)
วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดประจำปีเกิดคนเกิดปีเถาะ (กระต่าย)
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
วัดพระธาตุแช่แห้ง บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นอีกวัดที่มีความสำคัญและเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งของเมืองน่าน พระบรมธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน และเป็นพระธาตุประจำคนเกิดปีเถาะ (ปีกระต่าย) สันนิษฐานว่ามีอายุราว 600 ปี สร้างโดยพญาการเมืองสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1891 เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้มาจากกรุงสุโขทัย

ชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าการได้ไปสักการะบูชา กราบไหว้นมัสการองค์พระธาตุแช่แห้ง แล้วนั้นจะทำให้ได้รับอานิสงค์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดี มีความสุข ปราศจากโรคภัยต่างๆ มาเบียดเบียน หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ องค์พระธาตุมีสีทองสุกปลั่ง อยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองน่านมากนัก มีระยะทางห่างจากเทศบาลนครเมืองน่าน ประมาณ 5 กิโลเมตรเท่านั้น

RELATED ARTICLES

เดินทางไป The EMSPHERE Bangkok ด้วยรถไฟฟ้า BTS ห้างเปิดใหม่ใจกลางสุขุมวิท

The EMSPHERE เป็นหนึ่งในห้างในเครือของ The Mall Group ซึ่งเป็นห้างที่เปิดใหม่ในปลายปี 2566 ตั้งอยู่ใจกลางสุขุมวิท ในย่านพร้อมพงษ์ ทำเลที่ตั้งของ The EMSPHERE นั้นตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันกับห้าง The Emporium และ The Emquatier ซึ่งเป็นห้างในเครือของ The Mall Group เช่นกัน การเดินทางมาที่ The EMSPHERE นั้นสามารถเดินทางโดยสะดวกด้วยรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีพร้อมพงษ์ เลือกออกทางออกที่ 6 แล้วเดินตรงไปตามทางเดินลอยฟ้าจะมีป้ายบอกทางไปยัง The EMSPHERE โดยจะผ่านห้าง The Emporium และ The Emquatier ผ่านสวนอุทยานเบญจสิริ ตัวอาคารจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ จุดเด่นจะมีป้าย IKEA…

เดินทางไปสถานทูตอเมริกาด้วยรถไฟฟ้า BTS พร้อมรีวิวการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา USA visa

การขอวีซ่าอเมริกาเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 และจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปจองวันที่จะเข้าไปนัดสัมภาษณ์กับสถานทูตอเมริกา ซึ่งสามารถเลือกรอบวันสัมภาษณ์ได้ด้วยตัวเองและต้องไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่ สถานทูตอเมริกาในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 เบอร์โทรศัพท์ +66-2-205-4000 เรากรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตอเมริกาผ่านลิ้งค์นี้ https://ceac.state.gov/GenNIV/Default.aspx ในการกรอกแบบฟอร์ม DS160 ต้องกรอกตามความเป็นจริงและกรอกให้ครบทุกช่อง เพราะเวลาที่สถานทูตอเมริกาพิจารณาในการให้วีซ่านั้น จะดูจากข้อมูล DS160 เป็นหลัก เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าไปลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ https://portal.ustraveldocs.com/ เพื่อเข้าไปกรอกรายละเอียดเพื่อชำระเงิน และเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ก็นำเลขใบเสร็จไปจ่ายเงินที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และเมื่อจ่ายเงินแล้ว เว้นระยะวันนึงก็กลับมาเลือกวันจองสัมภาษณ์อีกครั้งผ่านเว็บไซต์นี้อีกครั้ง (เราสมัครวีซ่าอเมริกาและจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยในเดือนกันยายน 2566 จองคิวได้รอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ) วิธีการเดินทางไปสถานทูตอเมริกา การเดินทางไปที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพฯ เรานั่งรถไฟฟ้าบีทีเอส…

รวมคลิปเที่ยวมาไซมาร่า 5 วัน 4 คืน ท่องดินแดนอาณาจักรสัตว์ป่าที่เคนยา แอฟริกา

ทริปนี้เป็นการเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเคนยา ทวีปแอฟริกา เป็นเวลา 10 วัน และไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าเป็นเวลา 5 วัน 4 คืน การเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่าในทริปนี้ใช้บริการบริษัททัวร์ท้องถิ่นของคนเคนยาชื่อบริษัท Serenity Mara Safiris ซึ่งจะเป็นคนดูแลเราตลอดทั้งทริปในการทัวร์ที่อุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า โดยวันแรกจะมีรถตู้มารับเราในเมืองในโรบีตอนเช้า 7.00 น. และไปส่งถึงหน้าด่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติมาไซมาร่า จากนั้นก็จะเปลี่ยนมาใช้รถแลนด์ครุยเซอร์ เข้าไปในอุทยานมาไซมาร่า ทริปนี้จะไปพัก 2 ที่พักด้วยกันคือ Mara Serena Safari Lodge ซึ่งเป็นที่พักที่ตั้งอยู่บนภูเขา โดยพักที่นี่ 2 วัน 2 คืน และอีกที่พักคือ marangenche ซึ่งเป็นที่พักแนวแคมป์เป็นเต๊นท์สไตล์แอฟริกา ตั้งอยู่ที่ราบกลางป่าในอุทยานมาไซมาร่า และติดกับแม่น้ำมาร่า โดยจะพักที่นี่เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน และก็กลับเข้าเมืองไนโรบี…

นั่งรถไฟเที่ยวตลาดร่มหุบ แม่กลอง และตลาดน้ำอัมพวา One Day Trip

ตลาดร่มหุบเป็นอีกหนึ่งตลาดของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวเยี่ยมชม ด้วยความมีเอกลักษณ์ของตลาดที่เมื่อรถไฟวิ่งผ่าน บรรดาพ่อค้าแม่ค้าจะเก็บร้านเพื่อให้รถไฟผ่านโดยการหุบร่มที่กางไว้อย่างรวดเร็วเพราะพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงร้านค้าขายของกันติดกับข้างรางรถไฟ ตลาดร่มหุบตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟแม่กลอง ซึ่งเป็นสถานีปลายทาง ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ตลาดเปิดขายทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น. หากต้องการมาเที่ยวชมดูตลาดร่มหุบในเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านสามารถมาตามตารางเวลารถไฟซึ่งวิ่งผ่านตลาดร่มหุบวันละ 8 รอบ คือ 06.20, 08.30, 09.30, 11.10, 11.30, 14.30, 15.30 และ 17.40 น. การเดินทางมาที่ตลาดร่มหุบ แม่กลอง โดยการเดินทางโดยรถไฟไปที่ตลาดร่มหุบ แม่กลองนั้น ต้องใช้การเดินทาง 3 ต่อด้วยกันคือ เริ่มจากสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ ไปที่ สถานีรถไฟมหาชัย จากสถานีรถไฟมหาชัย เดินไปที่ท่าเรือมหาชัย นั่งเรือข้ามฟากไปยังท่าเรือท่าฉลอม แล้วเดินไปที่สถานีรถไฟบ้านแหลม จากสถานีรถไฟบ้านแหลม ไปยัง สถานีรถไฟแม่กลอง…

Leave a Reply

google.com, pub-2053835749703173, DIRECT, f08c47fec0942fa0